O projekcie

 

Projekt pt. „Studiuj informatykę na UWM” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego skierowany jest do  180 studentów/-ek studiów stacjonarnych I stopnia (studia inżynierskie) z naboru w roku akademickim 2012/2013. Składa się on z 5 głównych zadań:

1. Program stypendialny
2. Zajęcia wyrównawcze
3. Staże zawodowe i zagraniczne wyjazdy studyjne
4. Kursy specjalistyczne
5. Szkolenia i warsztaty

Zadanie 1 – Program stypendialny

Wsparciem objętych zostanie 38% najlepszych studentów/-ek biorących udział w projekcie. Na początku każdego semestru zostanie stworzona lista rankingowa zgodnie z regulaminem programu stypendialnego. Każdy student i studentka korzystający z programu stypendialnego otrzyma miesięczne świadczenie w wysokości od 400 zł do 1000 zł brutto, w tym:

12 osób – 1000 zł brutto
20 osób – 600 zł brutto
36 osób – 400 zł brutto

Okres wsparcia:

 • okresie październik – czerwiec w latach akademickich 2012/2013, 2013/2014 i 2014/2015, październik – grudzień w roku akademickim 2015/2016

Zadanie 2 – Zajęcia wyrównawcze

Program wyrównawczy skierowany jest do studentów/-ek I roku mający na celu wyrównanie poziomu wiedzy z zakresu matematyki.

Okres realizacji i liczba uczestników:

 • 100 studentów/-ek podzielonych na 5 grup po 20 studentów/-ek każda, 45 h, październik – marzec w roku akademickim 2012/2013,

Zadanie 3 – Staże i zagraniczne wyjazdy studyjne

W ramach projektu zorganizowane zostaną 3-miesięczne staże zawodowe w wiodących firmach informatycznych w regionie. Studenci/-ki uczestniczący w stażu otrzymają dodatki stażowe w wysokości 1600 zł miesięcznie.

Okres realizacji i liczba uczestników:

 • staże zawodowe, 24 studentów/-ek, lipiec – wrzesień roku 2015
 • zagraniczne wyjazdy studyjne, 8 studentów/-ek, kwiecień – czerwiec roku akademickiego 2014/2015

Zadanie 4 – Kursy specjalistyczne

Okres realizacji i liczba uczestników:

 • specjalistyczny kurs języka angielskiego, 30 h, 4 grupy po 15 studentów/-ek w okresie październik – marzec roku akademickiego 2014/2015
 • kursy z sieci komputerowych CISCO przygotowujący do egzaminu CCNA , 4 x 30 h dla 30 studentów/-ek w czasie roku akademickiego 20013/2014
 • warsztaty z programowania kart graficznych NVidia CUDA, 8 h, 2 grupy po 15 studentów/-ek w okresie kwiecień – czerwiec roku akademickiego 2013/2014
 • warsztaty z robotyki z wykorzystaniem LEGO Mindstorm NXT, 8 h, 2 grupy po 12 studentów/-ek w okresie październik – grudzień roku akademickiego 2014/2015

Zadanie 5 – Szkolenia z ochrony środowiska i rozwiązań proekologicznych oraz warsztaty z przedsiębiorczości i umiejętności miękkich

Okres realizacji i liczba uczestników:

 • szkolenie proekologiczne: wszyscy studenci objęci projektem, 16 godzin, kwiecień roku akademickiego 2012/2013
 • warsztaty z zarządzania czasem i pracy w grupie: warsztaty dwudniowe dla 16 studentów/-ek, maj 2013
 • warsztaty z przedsiębiorczości i zakładania firmy: wszyscy studenci objęci projektem, 16 godzin, październik – grudzień roku akademickiego 2014/2015
 • panel dyskusyjny „Jak miękko wylądować na rynku pracy”: 60 studentów/-ek, październik – grudzień roku akademickiego 2014/2015

.

 

Odbiór certyfikatów z warsztatów z robotyki

Zapraszmy wszystkie osoby biorące udział w warsztatach, po odbiór certyfikatów ukończenia warsztatów z robotyki w godzinach pracy dziekanatu.

 

Programowanie robotów

W zakładce dokumenty pojawił się Podział na grupy na kurs programowania robotów.

 
 

Najnowsze komentarze

   

  Facebook

  Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress