Home » Dokumenty

Dokumenty

Zarządzenie Rektora dotyczące projektu: „Staże dla studentów Informatyki”:

Zarządzenie Rektora Nr 27/2018 w sprawie płatnych staży zawodowych dla studentek i studentów studiów I i II stopnia kierunku Informatyka w ramach projektu nr POWR.03.01.00-00-S020/17 pt. „Staże dla studentów Informatyki”

Zarządzenie Rektora Nr 27/2018

Zarządzenie Rektora Nr 61/2018

z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu płatnych staży zawodowych dla studentek i studentów studiów I i II stopnia kierunku Informatyka w ramach projektu nr POWR.03.01.00-00-S020/17 pt. „Staże dla studentów Informatyki”

Zarządzenie Rektora Nr 61/2018

Dokumenty do pobrania:

   1. Regulamin stażowy                          REGULAMIN 2018-2019
   2. Program stażu                                   ZAŁ. 1 Program stażu
   3. Harmonogram stażu                        ZAŁ. 2 Harmonogram stażu
   4. Zgłoszenie pracodawcy                    ZAŁ. 3 Formularz zgłoszeniowy pracodawcy
   5. Oferta stażowa                                  ZAŁ. 3a Oferta stażowa
   6. Formularz rekrutacyjny                   ZAŁ. 4 Formularz rekrutacyjny dla studentów
   7. Wniosek rekrutacyjny I st.               ZAŁ. 4a Wniosek rekrutacyjny
   8. Wniosek rekrutacyjny II st.              ZAŁ. 4b Wniosek rekrutacyjny
   9. Instrukcja do obliczania średniej   ZAŁ. 4c obliczanie średniej ważonej
   10. List motywacyjny                              ZAŁ. 5 List motywacyjny
   11. Deklaracja uczestnictwa                  ZAŁ. 6 Deklaracja uczestnictwa
   12. Kwestionariusz osobowy                ZAŁ. 7 Kwestionariusz osobowy
   13. Oświadczenie uczestnika                ZAŁ. 8 Oświadczenie uczestnika projektu
   14. Deklaracja podatkowa                    ZAŁ. 9 Oświadczenie podatki i ZUS
   15. Oświadczenie o braku powiązań  ZAŁ. 10 Oświadczenie – brak powiązań
   16. Umowa stażowa                              ZAŁ. 11 Umowa o staż studencki
   17. Lista obecności                                ZAŁ. 12 Lista obecności
   18. Dziennik stażowy                            ZAŁ. 13 Dziennik stażowy
   19. Raport końcowy                              ZAŁ. 14 Raport końcowy
   20. Wynagrodzenie opiekuna             ZAŁ. 15 Wniosek o refundację wynagrodzenia opiekuna stażu
   21. Nota obciążeniowa                        ZAŁ. 16 Wzór noty obciążeniowej
   22. Dodatkowe oświadczenie             Dodatkowe oświadczenie

Staże – pierwsza tura (czerwiec – wrzesień 2018):

   1. Lista rankingowa                                   Lista rankingowa
   2. Bilans kompetencji, kolejność            Bilans kompetencji
   3. Przydział miejsc stażowych do firm   Lista miejsc stażowych w firmach
   4. Bilans kompetencji na koniec stażu, kolejność Bilans kompetencji po odbyciu stażu

Staże – druga tura (listopad 2018 – luty 2019):

   1. Harmonogram rekrutacji                    Harmonogram rekrutacji
   2. Lista rankingowa                                  lista rankingowa
   3. Bilans kompetencji, kolejność            Bilans kompetencji lista

 

Staże – trzecia tura (czerwiec 2019 – wrzesień 2019):

   1. Przydział miejsc stażowych                 lista miejsc stażowych w firmach
   2. Lista rankingowa                                  lista rankingowa
   3. Bilans kompetencji, kolejność            bilans kompetencji_nr albumu