Home » Aktualności (Page 2)

Aktualności

Zapytanie ofertowe, II nabór – ubezpieczenie studentów OC, NNW

W zakładce zapytania i ogłoszenia pojawiło się Zapytanie ofertowe na ubezpieczenie OC i NNW, 2 nabór studentów biorących udział w projekcie.

Bilans kompetencji po odbyciu stażu

W dniu 5 października 2018 w godzinach 9 – 13 zapraszamy stażystów na bilans kompetencji po odbyciu stażu. Szczegółowa lista w załączniku Bilans kompetencji, lista.

Nabór jednostek na staże studenckie 360-godzinne

16- tygodniowe w okresie listopad 2018 – luty 2019:
Do dnia 30.09.2018 czekamy na zgłoszenia jednostek (firm, przedsiębiorstw) o profilu działalności zgodnym z efektami kształcenia na kierunku Informatyka na Wydziale Matematyki i Informatyki UWM.
W celu zgłoszenia do projektu jednostka zobowiązana jest do wypełnienia Załącznika 3 oraz Załącznika 3a do Regulaminu płatnych staży i dostarczenia ich do Biura Projektu.
Godziny pracy Biura Projektu w dni powszednie 8.00-14.00.
Adres: Olsztyn, ul. Słoneczna 54, pokój A1/21.
Szczegółowe informacje w zakładce „Dokumenty” i ” „O projekcie”.

Zapytanie ofertowe – ubezpieczenie studentów OC, NNW

W zakładce zapytania i ogłoszenia pojawiło się Zapytanie ofertowe na ubezpieczenie OC i NNW studentów biorących udział w projekcie.

Miejsca stażowe w firmach

W zakładce dokumenty został dodany Przydział studentów do poszczególnych firm.

Dodatkowe oświadczenie

Na stronie projektu, w zakładce dokumenty, pojawił się dodatkowy dokument, który należy wypełnić komputerowo i przynieść na najbliższe spotkanie

Spotkanie ze studentami zakwalifikowanymi na płatne staże

Spotkanie ze studentami  zakwalifikowanymi na płatne staże w ramach projektu nr POWR.03.01.00-00-S020/17 pt. „Staże dla studentów Informatyki”

 

Przypominamy, że w dniu 15 maja 2018r. w sali C0/1 o godz. 11:30 odbędzie się spotkanie ze studentami zakwalifikowanymi na płatne staże w ramach projektu nr POWR.03.01.00-00-S020/17 pt. „Staże dla studentów Informatyki”.

Na spotkanie należy dostarczyć uzupełnione komputerowo  załączniki nr 6,7,8,9,10.

 

Zarząd Projektu

Wyniki naboru firm – I tura staży (czerwiec- wrzesień 2018)

W ramach projektu, miejsca stażowe zostały przyznane następującym przedsiębiorstwom z branży IT:

  • Billennium Sp. z o. o.
  • ITM Sp. z o. o.
  • LastLevel Marcin Stańczak
  • NetLand Sp. z o. o.
  • Sprint S. A.
  • TRANSITION TECHNOLOGIES – MANAGED SERVICES sp. z o. o.
  • VISACOM Sp. z o. o.
  • Visimind Ltd Sp. z o. o.

Wyniki rekrutacji – I tura staży (czerwiec – wrzesień 2018)

Szanowni Państwo,

W zakładce dokumenty została opublikowana lista rankingowa studentów, którzy złożyli dokumenty w ramach projektu.

W dniach 8 maja – 9 maja 2018 zostanie przeprowadzony bilans kompetencji wśród osób zakwalifikowanych na staż. Dokument Lista bilans kompetencji, dostępna w zakładce dokumenty, zawiera godziny dla poszczególnych osób, w których bilans będzie się odbywać. W dniu 8 maja 2018 bilans kompetencji zostanie przeprowadzony dla osób ze specjalności IO, natomiast 9 maja 2018 dla specjalności ISI.

Pomoc w wyliczaniu średniej

W poniższym linku znajduje się plik pomocny przy wyliczaniu średniej:

Plik do wyliczania średniej