Home » Articles posted by inf_admin

inf_admin

Składanie dokumentów – III tura

Studenci  zakwalifikowani na płatne staże w ramach projektu nr POWR.03.01.00-00-S020/17 pt. „Staże dla studentów Informatyki” proszeni są:

 

– uzupełnić komputerowo załączniki nr 6,7,9 oraz dodatkowe oświadczenie dotyczące rachunku bankowego i wysłać na adres staze@uwm.edu.pl

w dniach 20-22 maja 2019r. w godz 8:00-13:30 w A1/21 dopełnić formalności

 

Zarząd Projektu

Nabór jednostek na staże studenckie (III edycja) – termin wydłużony do 8 maja 2019 r.

Uprzejmie informuję, że ze względów technicznych nabór firm do projektu POWR.03.01.00-00-S020/17„Staże dla studentów Informatyki” przedłużony zostaje do 8 maja 2019r.
Do dnia 8.05.2019 czekamy na zgłoszenia jednostek (firm, przedsiębiorstw) o profilu działalności zgodnym z efektami kształcenia na kierunku Informatyka na Wydziale Matematyki i Informatyki UWM.
W celu zgłoszenia do projektu jednostka zobowiązana jest do wypełnienia Załącznika 3 oraz Załącznika 3a do Regulaminu płatnych staży i dostarczenia ich do Biura Projektu.
Godziny pracy Biura Projektu w dni powszednie 8.00-14.00.
Adres: Olsztyn, ul. Słoneczna 54, pokój A1/21.
Szczegółowe informacje w zakładce „Dokumenty” i ” „O projekcie”.

Spotkanie rekrutacyjne – płatne staże dla studentów III roku Informatyki st. stacjonarne (czerwiec-wrzesień 2019r.)

W dniu 7 maja 2019r. w sali C01 o godz. 11:30 odbędzie się spotkanie informacyjne ze studentami III roku Informatyki (studia stacjonarne) w sprawie realizacji płatnych staży ( 360h x 18 zł) w ramach projektu POWR.03.01.00-00-S020/17 „Staże dla studentów Informatyki”

Kierownik Projektu

Nabór jednostek (firm, przedsiębiorstw) na staże studenckie – III edycja

Nabór jednostek na staże studenckie 360-godzinne, 16- tygodniowe w okresie czerwiec-wrzesień 2019:

Do dnia 30.04.2019 czekamy na zgłoszenia jednostek (firm, przedsiębiorstw) o profilu działalności zgodnym z efektami kształcenia na kierunku Informatyka na Wydziale Matematyki i Informatyki UWM.

W celu zgłoszenia do projektu jednostka zobowiązana jest do wypełnienia Załącznika 3 oraz Załącznika 3a do Regulaminu płatnych staży i dostarczenia ich do Biura Projektu.

Godziny pracy Biura Projektu w dni powszednie 8.00-14.00.

Adres: Olsztyn, ul. Słoneczna 54, pokój A1/21.

Szczegółowe informacje w zakładce „Dokumenty” i ” „O projekcie”.

Bilans kompetencji po odbyciu stażu – druga tura

W dniu 4 marca 2019 w godzinach 10:00 – 11:30 zapraszamy stażystów drugiej tury na bilans kompetencji po odbyciu stażu. Szczegółowa lista w załączniku Bilans_Kompetencji_Lista_II stopień.

Zmiana w regulaminie płatnych staży

Dnia 4 lutego 2019 nastąpiła zmiana w regulaminie płatnych staży. Dokładne informacje można znaleźć na stronie: http://bip.uwm.edu.pl/node/6411

Spotkanie podsumowujące pierwszą edycję staży

Spotkanie podsumowujące pierwszą edycję staży
w ramach projektu „Staże dla studentów Informatyki”
POWR.03.01.00-00-s020/17 w okresie czerwiec-wrzesień 2018.
 
Spotkanie odbędzie się we wtorek 4.12.2018 w godzinach 11.30-13.00 na Wydziale Matematyki i Informatyki w sali C0/1 na ulicy Słonecznej 54 w Olsztynie.
 
W programie przewidziane jest wystąpienie przedstawicieli firm informatycznych, w których studenci kierunku Informatyka odbywali staże oraz wybranych uczestników projektu – stażystów.
 
Obecność stażystów obowiązkowa.

Spotkanie ze studentami zakwalifikowanymi na płatne staże w ramach projektu nr POWR.03.01.00-00-S020/17 pt. „Staże dla studentów Informatyki” (listopad 2018 r. – luty 2018 r.)

Przypominamy, że w dniu 22 października 2018r. w sali A1/7 o godz. 14:45 odbędzie się spotkanie ze studentami zakwalifikowanymi na płatne staże w ramach projektu nr POWR.03.01.00-00-S020/17 pt. „Staże dla studentów Informatyki”. Na spotkanie należy dostarczyć uzupełnione komputerowo załączniki nr 6,7,8,9,10 i dodatkowe oświadczenie.

Zarząd Projektu

Harmonogram rekrutacji – staże druga tura

W zakładce dokumenty pojawiło się ogłoszenie dotyczące rekrutacji na płatne staże zawodowe dla studentów II roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunku Informatyka w ramach projektu nr POWR.03.01.00-00-S020/17 pt. „Staże dla studentów Informatyki”

Rekrutacja do projektu POWR.03.01.00-00-S020/17 „Staże dla studentów Informatyki” dla studentów Informatyki, studia drugiego stopnia, 4 semestr studiów

W dniu 8 października 2018r. w sali A1/7 o godz. 14:45 odbędzie się spotkanie informacyjne ze studentami II roku Informatyki (studia stacjonarne drugiego stopnia) w sprawie realizacji płatnych staży ( 360h x 18 zł) w ramach projektu POWR.03.01.00-00-S020/17 „Staże dla studentów Informatyki”.
Okres realizacji staży 5.11.2018-22.02.2019

Kierownik Projektu