Home » 2019 » Kwiecień

Kwiecień 2019

Spotkanie rekrutacyjne – płatne staże dla studentów III roku Informatyki st. stacjonarne (czerwiec-wrzesień 2019r.)

W dniu 7 maja 2019r. w sali C01 o godz. 11:30 odbędzie się spotkanie informacyjne ze studentami III roku Informatyki (studia stacjonarne) w sprawie realizacji płatnych staży ( 360h x 18 zł) w ramach projektu POWR.03.01.00-00-S020/17 „Staże dla studentów Informatyki”

Kierownik Projektu

Nabór jednostek (firm, przedsiębiorstw) na staże studenckie – III edycja

Nabór jednostek na staże studenckie 360-godzinne, 16- tygodniowe w okresie czerwiec-wrzesień 2019:

Do dnia 30.04.2019 czekamy na zgłoszenia jednostek (firm, przedsiębiorstw) o profilu działalności zgodnym z efektami kształcenia na kierunku Informatyka na Wydziale Matematyki i Informatyki UWM.

W celu zgłoszenia do projektu jednostka zobowiązana jest do wypełnienia Załącznika 3 oraz Załącznika 3a do Regulaminu płatnych staży i dostarczenia ich do Biura Projektu.

Godziny pracy Biura Projektu w dni powszednie 8.00-14.00.

Adres: Olsztyn, ul. Słoneczna 54, pokój A1/21.

Szczegółowe informacje w zakładce „Dokumenty” i ” „O projekcie”.