Home » 2019

2019

Składanie dokumentów – III tura

Studenci  zakwalifikowani na płatne staże w ramach projektu nr POWR.03.01.00-00-S020/17 pt. „Staże dla studentów Informatyki” proszeni są:

 

– uzupełnić komputerowo załączniki nr 6,7,9 oraz dodatkowe oświadczenie dotyczące rachunku bankowego i wysłać na adres staze@uwm.edu.pl

w dniach 20-22 maja 2019r. w godz 8:00-13:30 w A1/21 dopełnić formalności

 

Zarząd Projektu

Nabór jednostek na staże studenckie (III edycja) – termin wydłużony do 8 maja 2019 r.

Uprzejmie informuję, że ze względów technicznych nabór firm do projektu POWR.03.01.00-00-S020/17„Staże dla studentów Informatyki” przedłużony zostaje do 8 maja 2019r.
Do dnia 8.05.2019 czekamy na zgłoszenia jednostek (firm, przedsiębiorstw) o profilu działalności zgodnym z efektami kształcenia na kierunku Informatyka na Wydziale Matematyki i Informatyki UWM.
W celu zgłoszenia do projektu jednostka zobowiązana jest do wypełnienia Załącznika 3 oraz Załącznika 3a do Regulaminu płatnych staży i dostarczenia ich do Biura Projektu.
Godziny pracy Biura Projektu w dni powszednie 8.00-14.00.
Adres: Olsztyn, ul. Słoneczna 54, pokój A1/21.
Szczegółowe informacje w zakładce „Dokumenty” i ” „O projekcie”.

Spotkanie rekrutacyjne – płatne staże dla studentów III roku Informatyki st. stacjonarne (czerwiec-wrzesień 2019r.)

W dniu 7 maja 2019r. w sali C01 o godz. 11:30 odbędzie się spotkanie informacyjne ze studentami III roku Informatyki (studia stacjonarne) w sprawie realizacji płatnych staży ( 360h x 18 zł) w ramach projektu POWR.03.01.00-00-S020/17 „Staże dla studentów Informatyki”

Kierownik Projektu

Nabór jednostek (firm, przedsiębiorstw) na staże studenckie – III edycja

Nabór jednostek na staże studenckie 360-godzinne, 16- tygodniowe w okresie czerwiec-wrzesień 2019:

Do dnia 30.04.2019 czekamy na zgłoszenia jednostek (firm, przedsiębiorstw) o profilu działalności zgodnym z efektami kształcenia na kierunku Informatyka na Wydziale Matematyki i Informatyki UWM.

W celu zgłoszenia do projektu jednostka zobowiązana jest do wypełnienia Załącznika 3 oraz Załącznika 3a do Regulaminu płatnych staży i dostarczenia ich do Biura Projektu.

Godziny pracy Biura Projektu w dni powszednie 8.00-14.00.

Adres: Olsztyn, ul. Słoneczna 54, pokój A1/21.

Szczegółowe informacje w zakładce „Dokumenty” i ” „O projekcie”.

Bilans kompetencji po odbyciu stażu – druga tura

W dniu 4 marca 2019 w godzinach 10:00 – 11:30 zapraszamy stażystów drugiej tury na bilans kompetencji po odbyciu stażu. Szczegółowa lista w załączniku Bilans_Kompetencji_Lista_II stopień.

Zmiana w regulaminie płatnych staży

Dnia 4 lutego 2019 nastąpiła zmiana w regulaminie płatnych staży. Dokładne informacje można znaleźć na stronie: http://bip.uwm.edu.pl/node/6411