Home » Aktualności » Spotkanie podsumowujące pierwszą edycję staży

Spotkanie podsumowujące pierwszą edycję staży

Spotkanie podsumowujące pierwszą edycję staży
w ramach projektu „Staże dla studentów Informatyki”
POWR.03.01.00-00-s020/17 w okresie czerwiec-wrzesień 2018.
 
Spotkanie odbędzie się we wtorek 4.12.2018 w godzinach 11.30-13.00 na Wydziale Matematyki i Informatyki w sali C0/1 na ulicy Słonecznej 54 w Olsztynie.
 
W programie przewidziane jest wystąpienie przedstawicieli firm informatycznych, w których studenci kierunku Informatyka odbywali staże oraz wybranych uczestników projektu – stażystów.
 
Obecność stażystów obowiązkowa.