Home » Aktualności » Spotkanie ze studentami zakwalifikowanymi na płatne staże w ramach projektu nr POWR.03.01.00-00-S020/17 pt. „Staże dla studentów Informatyki” (listopad 2018 r. – luty 2018 r.)

Spotkanie ze studentami zakwalifikowanymi na płatne staże w ramach projektu nr POWR.03.01.00-00-S020/17 pt. „Staże dla studentów Informatyki” (listopad 2018 r. – luty 2018 r.)

Przypominamy, że w dniu 22 października 2018r. w sali A1/7 o godz. 14:45 odbędzie się spotkanie ze studentami zakwalifikowanymi na płatne staże w ramach projektu nr POWR.03.01.00-00-S020/17 pt. „Staże dla studentów Informatyki”. Na spotkanie należy dostarczyć uzupełnione komputerowo załączniki nr 6,7,8,9,10 i dodatkowe oświadczenie.

Zarząd Projektu