Home » Aktualności » Rekrutacja do projektu POWR.03.01.00-00-S020/17 „Staże dla studentów Informatyki” dla studentów Informatyki, studia drugiego stopnia, 4 semestr studiów

Rekrutacja do projektu POWR.03.01.00-00-S020/17 „Staże dla studentów Informatyki” dla studentów Informatyki, studia drugiego stopnia, 4 semestr studiów

W dniu 8 października 2018r. w sali A1/7 o godz. 14:45 odbędzie się spotkanie informacyjne ze studentami II roku Informatyki (studia stacjonarne drugiego stopnia) w sprawie realizacji płatnych staży ( 360h x 18 zł) w ramach projektu POWR.03.01.00-00-S020/17 „Staże dla studentów Informatyki”.
Okres realizacji staży 5.11.2018-22.02.2019

Kierownik Projektu