Home » 2018 » Październik

Październik 2018

Spotkanie ze studentami zakwalifikowanymi na płatne staże w ramach projektu nr POWR.03.01.00-00-S020/17 pt. „Staże dla studentów Informatyki” (listopad 2018 r. – luty 2018 r.)

Przypominamy, że w dniu 22 października 2018r. w sali A1/7 o godz. 14:45 odbędzie się spotkanie ze studentami zakwalifikowanymi na płatne staże w ramach projektu nr POWR.03.01.00-00-S020/17 pt. „Staże dla studentów Informatyki”. Na spotkanie należy dostarczyć uzupełnione komputerowo załączniki nr 6,7,8,9,10 i dodatkowe oświadczenie.

Zarząd Projektu

Harmonogram rekrutacji – staże druga tura

W zakładce dokumenty pojawiło się ogłoszenie dotyczące rekrutacji na płatne staże zawodowe dla studentów II roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunku Informatyka w ramach projektu nr POWR.03.01.00-00-S020/17 pt. „Staże dla studentów Informatyki”

Rekrutacja do projektu POWR.03.01.00-00-S020/17 „Staże dla studentów Informatyki” dla studentów Informatyki, studia drugiego stopnia, 4 semestr studiów

W dniu 8 października 2018r. w sali A1/7 o godz. 14:45 odbędzie się spotkanie informacyjne ze studentami II roku Informatyki (studia stacjonarne drugiego stopnia) w sprawie realizacji płatnych staży ( 360h x 18 zł) w ramach projektu POWR.03.01.00-00-S020/17 „Staże dla studentów Informatyki”.
Okres realizacji staży 5.11.2018-22.02.2019

Kierownik Projektu

Zapytanie ofertowe, II nabór – ubezpieczenie studentów OC, NNW

W zakładce zapytania i ogłoszenia pojawiło się Zapytanie ofertowe na ubezpieczenie OC i NNW, 2 nabór studentów biorących udział w projekcie.