Home » 2018 » Wrzesień

Wrzesień 2018

Bilans kompetencji po odbyciu stażu

W dniu 5 października 2018 w godzinach 9 – 13 zapraszamy stażystów na bilans kompetencji po odbyciu stażu. Szczegółowa lista w załączniku Bilans kompetencji, lista.

Nabór jednostek na staże studenckie 360-godzinne

16- tygodniowe w okresie listopad 2018 – luty 2019:
Do dnia 30.09.2018 czekamy na zgłoszenia jednostek (firm, przedsiębiorstw) o profilu działalności zgodnym z efektami kształcenia na kierunku Informatyka na Wydziale Matematyki i Informatyki UWM.
W celu zgłoszenia do projektu jednostka zobowiązana jest do wypełnienia Załącznika 3 oraz Załącznika 3a do Regulaminu płatnych staży i dostarczenia ich do Biura Projektu.
Godziny pracy Biura Projektu w dni powszednie 8.00-14.00.
Adres: Olsztyn, ul. Słoneczna 54, pokój A1/21.
Szczegółowe informacje w zakładce „Dokumenty” i ” „O projekcie”.