Home » Aktualności » Nabór jednostek (firm, przedsiębiorstw) na staże studenckie

Nabór jednostek (firm, przedsiębiorstw) na staże studenckie

Nabór jednostek na staże studenckie 360-godzinne, 16- tygodniowe w okresie czerwiec-wrzesień 2018:

Do dnia 30.04.2018 czekamy na zgłoszenia jednostek (firm, przedsiębiorstw) o profilu działalności zgodnym z efektami kształcenia na kierunku Informatyka na Wydziale Matematyki i Informatyki UWM.

W celu zgłoszenia do projektu jednostka zobowiązana jest do wypełnienia Załącznika 3 oraz Załącznika 3a do Regulaminu płatnych staży i dostarczenia ich do Biura Projektu.

Godziny pracy Biura Projektu w dni powszednie 8.00-14.00.

Adres: Olsztyn, ul. Słoneczna 54, pokój A1/21.

Szczegółowe informacje w zakładce „Dokumenty” i ” „O projekcie”.