Home » 2018

2018

Spotkanie podsumowujące pierwszą edycję staży

Spotkanie podsumowujące pierwszą edycję staży
w ramach projektu „Staże dla studentów Informatyki”
POWR.03.01.00-00-s020/17 w okresie czerwiec-wrzesień 2018.
 
Spotkanie odbędzie się we wtorek 4.12.2018 w godzinach 11.30-13.00 na Wydziale Matematyki i Informatyki w sali C0/1 na ulicy Słonecznej 54 w Olsztynie.
 
W programie przewidziane jest wystąpienie przedstawicieli firm informatycznych, w których studenci kierunku Informatyka odbywali staże oraz wybranych uczestników projektu – stażystów.
 
Obecność stażystów obowiązkowa.

Spotkanie ze studentami zakwalifikowanymi na płatne staże w ramach projektu nr POWR.03.01.00-00-S020/17 pt. „Staże dla studentów Informatyki” (listopad 2018 r. – luty 2018 r.)

Przypominamy, że w dniu 22 października 2018r. w sali A1/7 o godz. 14:45 odbędzie się spotkanie ze studentami zakwalifikowanymi na płatne staże w ramach projektu nr POWR.03.01.00-00-S020/17 pt. „Staże dla studentów Informatyki”. Na spotkanie należy dostarczyć uzupełnione komputerowo załączniki nr 6,7,8,9,10 i dodatkowe oświadczenie.

Zarząd Projektu

Harmonogram rekrutacji – staże druga tura

W zakładce dokumenty pojawiło się ogłoszenie dotyczące rekrutacji na płatne staże zawodowe dla studentów II roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunku Informatyka w ramach projektu nr POWR.03.01.00-00-S020/17 pt. „Staże dla studentów Informatyki”

Rekrutacja do projektu POWR.03.01.00-00-S020/17 „Staże dla studentów Informatyki” dla studentów Informatyki, studia drugiego stopnia, 4 semestr studiów

W dniu 8 października 2018r. w sali A1/7 o godz. 14:45 odbędzie się spotkanie informacyjne ze studentami II roku Informatyki (studia stacjonarne drugiego stopnia) w sprawie realizacji płatnych staży ( 360h x 18 zł) w ramach projektu POWR.03.01.00-00-S020/17 „Staże dla studentów Informatyki”.
Okres realizacji staży 5.11.2018-22.02.2019

Kierownik Projektu

Zapytanie ofertowe, II nabór – ubezpieczenie studentów OC, NNW

W zakładce zapytania i ogłoszenia pojawiło się Zapytanie ofertowe na ubezpieczenie OC i NNW, 2 nabór studentów biorących udział w projekcie.

Bilans kompetencji po odbyciu stażu

W dniu 5 października 2018 w godzinach 9 – 13 zapraszamy stażystów na bilans kompetencji po odbyciu stażu. Szczegółowa lista w załączniku Bilans kompetencji, lista.

Nabór jednostek na staże studenckie 360-godzinne

16- tygodniowe w okresie listopad 2018 – luty 2019:
Do dnia 30.09.2018 czekamy na zgłoszenia jednostek (firm, przedsiębiorstw) o profilu działalności zgodnym z efektami kształcenia na kierunku Informatyka na Wydziale Matematyki i Informatyki UWM.
W celu zgłoszenia do projektu jednostka zobowiązana jest do wypełnienia Załącznika 3 oraz Załącznika 3a do Regulaminu płatnych staży i dostarczenia ich do Biura Projektu.
Godziny pracy Biura Projektu w dni powszednie 8.00-14.00.
Adres: Olsztyn, ul. Słoneczna 54, pokój A1/21.
Szczegółowe informacje w zakładce „Dokumenty” i ” „O projekcie”.

Zapytanie ofertowe – ubezpieczenie studentów OC, NNW

W zakładce zapytania i ogłoszenia pojawiło się Zapytanie ofertowe na ubezpieczenie OC i NNW studentów biorących udział w projekcie.

Miejsca stażowe w firmach

W zakładce dokumenty został dodany Przydział studentów do poszczególnych firm.

Dodatkowe oświadczenie

Na stronie projektu, w zakładce dokumenty, pojawił się dodatkowy dokument, który należy wypełnić komputerowo i przynieść na najbliższe spotkanie