Studiuj Informatykę na UWM

 

Z przyjemnością informujemy, że kierunek INFORMATKA prowadzony na Wydziale Matematyki i Informatyki UWM w Olsztynie znalazł się na liście kierunków zamawianych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Projekt „Studiuj informatykę na UWM” zyskał akceptację i dofinansowanie w konkursie zamkniętym nr 1/POKL/4.1.2/2012 na dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.1.2 Priorytet IV PO KL ” Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”.

Specjalność: Informatyka ogólna, Inżynieria systemów informatycznych
Studia stacjonarne I stopnia – inżynierskie

W ramach projektu pt. „Studiuj informatykę na UWM” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wsparcie skierowane do  180 studentów/-ek studiów stacjonarnych I stopnia (studia inżynierskie) z naboru w roku akademickim 2012/2013 obejmuje:

1. Program stypendialny
2. Zajęcia wyrównawcze
3. Staże zawodowe
4. Kursy specjalistyczne
5. Szkolenia i warsztaty
6. Zagraniczne wyjazdy studyjne

Program stypendialny

Wsparciem objętych zostanie 38% najlepszych studentów/-ek biorących udział w projekcie. Każdy student i studentka korzystający z programu stypendialnego otrzyma miesięczne świadczenie w wysokości od 400 zł do 1000 zł brutto.

Zajęcia wyrównawcze

Program wyrównawczy skierowany jest do studentów/-ek I roku deklarujących potrzebę uzupełnienia swojej wiedzy z matematyki. Zajęcia wyrównawcze będą odbywały się w 1 i 2 semestrze, w 5 grupach po 20 osób. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Staże zawodowe

Dla 24 najlepszych studentów/-ek zorganizowane zostaną 3-miesięczne staże zawodowe w wiodących firmach informatycznych w regionie. Studenci/-ki uczestniczący w stażu otrzymają dodatki stażowe.

Kursy specjalistyczne

Odbędzie się szereg zajęć dodatkowych mających na celu rozwój umiejętności i wiedzy przyszłych absolwentów/-ek, m.in. kursy z sieci komputerowych CISCO, szkolenie z NVidia CUDA, szkolenie z programowania robotów oraz specjalistyczny kurs języka angielskiego dla 60 studentów/-ek. Udział w kursach jest bezpłatny.

Szkolenia i warsztaty

Studenci/-ki będą uczestniczyć w szkoleniach z zakresu przedsiębiorczości oraz warsztatach proekologicznych w kontekście informatyki. Warsztaty z zarządzania czasem i pracy w grupie skierowane będą w pierwszej kolejności do studentów i studentek niepełnosprawnych oraz wykazujących postawy prospołeczne. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Zagraniczne wyjazdy studyjne

Dla 8 studentów/-ek z najwyższą średnią i dobrą znajomością angielskiego przewidziano wizyty studyjne w zagranicznych ośrodkach. Udział w wyjazdach jest bezpłatny.

 

Galeria

 

Odbiór certyfikatów z warsztatów z robotyki

Zapraszmy wszystkie osoby biorące udział w warsztatach, po odbiór certyfikatów ukończenia warsztatów z robotyki w godzinach pracy dziekanatu.

 

Programowanie robotów

W zakładce dokumenty pojawił się Podział na grupy na kurs programowania robotów.

 

Kurs programowania robotów

W zakładce dokumenty pojawiła się Lista rankingowa na kurs programowania robotów. Osoby, które mają preferencje wyboru grupy, proszone są o przesłanie maila...

 

Warsztaty z Robotyki przeniesione

Z licznych głosów studentów, że zaproponowany termin warsztatów większości nie odpowiada postanowiliśmy przenieść warsztaty i przedłużyć rejestrację. Rejestracja...

 
 
 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress