O projekcie

Projekt z NCBiR dofinansowany ze środków Unii Europejskiej –  POWR.03.01.00-00-S020/17

„Staże dla studentów Informatyki”

 

Termin realizacji projektu:

marzec 2018 – listopad 2019

 

Finansowanie:

 • Kwota wydatków kwalifikowanych projektu: 1 028 932,80 zł
 • Wkład własny: 30 897,99 zł
 • Kwota dofinansowania: 998 064,81 zł

 

Cel projektu:

Zwiększenie przygotowania zawodowego przez 113 studentów/ek studiów stacjonarnych I i II stopnia kierunku Informatyka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie poprzez udział w wysokiej jakości stażach zawodowych w latach 2018-2019.

 

Harmonogram staży:

 • Czerwiec – wrzesień 2018                 48 studentów Informatyki I stopnia
 • Listopad 2018 – luty 2019                13 studentów Informatyki II stopnia
 • Czerwiec – wrzesień 2019                52 studentów Informatyki I stopnia

 

Informacje szczegółowe:

 • Pierwsze nabory na staże (dla obecnego trzeciego roku Informatyki I stopnia) w miesiącach kwiecień-maj 2018.
 • Staże będą trwały 360h.
 • Staże dla studiów pierwszego stopnia (trzeci rok studiów) w okresie wakacyjnym, dla studiów drugiego stopnia na ostatnim semestrze studiów ustawione tak, by nie kolidowały z zajęciami kursowymi.
 • Staże krajowe w firmach branży informatycznej.
 • Wynagrodzenie stażysty 18zł/h brutto

 

HARMONOGRAM WSPARCIA 1 edycja

HARMONOGRAM WSPARCIA 2 edycja

HARMONOGRAM WSPARCIA 3 edycja